Trong vòng 07 ngày tính từ thời điểm xác nhận chính thức mua sản phẩm từ Hoàng Hiệp, khách hàng có quyền đổi lại sản phẩm đã mua, với các điều kiện sau:

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

Trong tháng đầu tiên, nếu sản phẩm đó hết hàng, Quý Khách có thể đổi sang sản phẩm cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch). Còn từ tháng 2 đến tháng thứ 6, chúng tôi sẽ mua lại với giá trị giảm dần 10% trên mỗi tháng.

Sản phẩm không bị lỗi:

Chúng tôi xin phép không thể thu mua lại vì sản phẩm đã xuất kho, và sản phẩm này cũng là hàng thực phẩm.

Điểm
Đánh giá bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]